"Бисквитки"
„Бисквитките“ ни помагат да Ви предоставяме услугите си. С използването им приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна.
×

Политика за поверителност и защита на личните данни

на Съмър 656 ЕООД

Въведение

От 25 май 2018 г. влезе в сила Общият регламент за защитата и сигурността на личните данни (GDPR) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. Регламентът има за цели да гарантира защитата на личните данни на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни във всички държави – членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка и защита. Той се прилага пряко и в България както всеки национален закон и обхваща правата и задълженията на администраторите, обработващите и субектите на лични данни, като някои от детайлите се уреждат допълнително и от българския Закон за защита на личните данни.

Съмър 656 ЕООД в качеството си на администратор на лични данни събира и обработва лични данни които клиентите предоставят при посещение на нашият уебсайт чрез нашите приложения, чрез електронна поща, писмена или устна комуникация с нас,  или от други източници дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на продукти и услуги, и ги съхранява отговорно и законосъобразно в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

Информация за нас

СЪМЪР 656 ЕООД е туристическа агенция с амбиция да отстоява своето място на туристическия пазар и да се утвърди като надежден и лоялен партньор за всички свои колеги и клиенти.

В зависимост от Вашите нужди и желания, екипът ни съвместно с нашите партньори ще Ви предложи подходяща оферта за почивка и пътуване в страната и чужбина. Винаги сме на разположение за въпроси свързани с пътуването, с цел перфектното му и успешно реализиране.

ЕИК/БУЛСТАТ: 201361991

Адрес на управление: 1715 София, ж.к. Младост 4, бл. 463, вх.3, ет. 3

Адрес за кореспонденция: 1712 София, ПК 85

Телефон: 00359 24447997, 00359888246156

Лиценз за извършване на туроператорска и турагентска дейност: № РК-01-6689/19.01.2011 г.

Удостоверение за администратор на лични данни: № 306593

Какво е „Политика за поверителност и защита на личните данни на Съмър 656 ЕООД“?

Тази политика има за цел да разясни нашите практики относно личните данни, които събираме от Вас или за Вас, за нашите задължения като администратор на лични данни и за мерките, които сме предприели, за да не допуснем данните Ви да бъдат използвани без да знаете от кого и с какви цели или без да имате възможност да възразите или да оттеглите съгласието си относно тяхната обработка.

Политиката има за цел да Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на Съмър 656 ЕООД, включително:

 • Какво са лични данни?
 • Какви лични данни събираме за Вас?
 • На какво основание се събират, обработват и съхраняват Вашите лични данни?
 • Каква е целта на тяхното събиране?
 • С кого споделяме Вашите лични данни?
 • За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
 • Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност на личните данни?
 • Какви видове „бисквитки“ използваме и с каква цел?
 • Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?
 • Какъв е обхватът на нашата Политика за поверителност на личните данни?

Политиката няма да остане една и съща през цялото време, докато съществува уебсайта ни, тъй като дигитализацията напредва и регулацията на отношенията, свързани с обработката на лични данни, се развива, ние ще се стремим да подобряваме и съобразяваме постоянно нашите практики с това развитие, което на свой ред ще намери отражение в политиката.

Отговорният служител на Съмър 656 по защита на личните данни е инж. Иван Лукарски, с когото можете да се свържете при неясноти, свързани с прилагането на тази политика или упражняването на вашите права на E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Тази политика е одобрена от управителя на „Съмър 656“ ЕООД на 21.05.2018 г. и обхваща всички дейности, свързани с обработката на лични данни.

С тази Политика за поверителност и защита на личните данни, Съмър 656 ЕООД декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закони или други нормативен актове на национално и европейско ниво.

Какво са лични данни?

Лични данни е всяка информация или данни, които могат пряко или непряко да идентифицират физическото лице. Пример за непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон. Пример за пряко идентифициране е уникален идентификатор като ЕГН, име, презиме и фамилия, клиентски код.

Какви лични данни събира Съмър 656 ЕООД за Вас?

 • Име, презиме и фамилия;
 • Единен граждански номер;
 • Телефонен номер;
 • Електронна поща;
 • Населено място и адрес;
 • Номер на лична карта или на друг документ за самоличност;
 • Дата на издаване и валидност на лична карта или на друг документ за самоличност;
 • Данни за банкова сметка (ако е необходимо Съмър 656 ЕООД да възстанови на клиента вече платена сума);
 • Пол (когато това се изисква от доставчиците на съответната туристическа услуга – например авиокомпания);
 • Данни за здравен статус на пътуващи със специфични нужди;
 • Данни на малолетното/непълнолетното лице/лица, дадени от родител/настойник във връзка с изпълнение на продукти и услуги, предоставени от Съмър 656 ЕООД;
 • Данни при попълване на формата за контакт, поместена на нашата уеб страница https://summer656.com, включително при създаване на първоначална регистрация;
 • Данни предоставени на други Туроператори и Турагенти, които предлагат услуги и продукти на Съмър 656 ЕООД;
 • Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате уеб страницата на адрес: https://summer656.com – IP адрес, уеб браузър, операционна система, информация за устройството, от което посещавате уеб страницата и т.н.;
 • Бисквитки (cookies) за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

На какво основание Съмър 656 ЕООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни?

Съмър 656 ЕООД събира и обработва Вашите лични данни пряко или чрез посредници (други туроператори и/или туристически агенти), които предлагат услуги и продукти на Съмър 656 ЕООД въз основа получено изрично, ясно, свободно, доброволно и недвусмислено съгласие от Вас като клиент. Съгласието за събиране, обработване и съхранение на личните Ви данни се предоставя чрез посещение на място в нашия офис, чрез посещение на офис на агенция или на друг туроператор, наш партньор, или при регистрация на уеб страницата ни. Съгласието, което сте предоставили, винаги може да бъде оттеглено като посетите някой от нашите офиси или чрез изпращане на имейл до: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

При обработката на Вашите лични данни Съмър 656 ЕООД спазва следните принципи, залегнали в Член 5 на Общият регламент за защитата и сигурността на личните данни (GDPR):

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Ограничение до целите на обработване;
 • Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Съмър 656 ЕООД не събира и не обработва лични данни, които разкриват:

 • Етнически произход;
 • Расова принадлежност;
 • Политически, религиозни или философски убеждения или членство в различни организации;
 • Генетични и биометрични данни;
 • Данни за сексуален живот или сексуална ориентация.

Съмър 656 ЕООД събира личните данни от лицата, за които се отнасят, включително данни на малолетно/непълнолетно лице/лица, които придружават.

Съмър 656 ЕООД не извършва автоматизирано вземане на решения за лични данни.

Каква е целта на събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни?

Съмър 656 ЕООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни с цел да изпълни задълженията си към Вас, както и да помогне за изпълнение на Ваши права, включително, но не ограничено до:

 • Създаване на потребителски профил и осигуряване на пълна функционалност на уеб сайта при предоставянето на продукти и услуги;
 • При сключването и изпълнението на договора за предоставяне на съответен продукт или услуга;
 • Счетоводни цели;
 • Статистически цели;
 • Защита на информационната сигурност;
 • При съгласие от Ваша страна – за изпращане на информационни съобщения за нови продукти или услуги;
 • При изпълнение на законово задължение за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи, както и съд;
 • За отговори на Ваши запитвания, мнения и препоръки;
 • Съмър 656 ЕООД има правен интерес да събира и обработва Ваши лични данни, защото без тях не може да Ви предостави продукт или услуга, към които имате интерес.

С кого споделяме Вашите лични данни?

Съмър 656 ЕООД се задължава Вашите лични данни да не бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен ако:

 • Има изрично Ваше съгласие;
 • Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са в правото си да изискват и събират такава информация;
 • Информацията е необходима на трети лица за изпълнението на услуга според сключен договор между Вас и Съмър 656:
 • Компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с уеб страницата;
 • Транспортни фирми;
 • Авиокомпании;
 • Хотели или хотелски оператори;
 • Застрахователни и презастрахователни дружества;
 • Банки и финансови институции в страната и в чужбина при осъществяване на парични транзакции;
 • Визови центрове;
 • Всички партньори – доставчици на Съмър 656 ЕООД, които са пряко и непосредствено обвързани с изпълнение на поетите договорни отношения;
 • По искане на физическото лице, предоставило данните, обект на защитата на лични данни;
 • По искане на компетентни органи, съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

Във всички горепосочени случаи, лицата, на които предоставяме Вашите лични данни, са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?

В зависимост от основанието, на което събираме, съхраняваме и обработваме Вашите лични данни, срокът на съхранение е различен.

Съмър 656 ЕООД съхранява Вашите лични данни, отнасящи се за профила Ви в уеб сайта за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в уеб сайта. След изтичането на този срок, полагаме необходимите усилия да изтрием и унищожим всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

Съмър 656 ЕООД съхранява Вашите лични данни съгласно Чл. 82. (10) от Закона за туризма и до отпадане на договорното основание, ако обработваме личните Ви данни в изпълнение на договорни задължения към Вас.

Съмър 656 ЕООД съхранява Вашите лични данни съгласно Чл. 12. (1) от Закона за счетоводството и до отпадане на договорното основание, ако обработваме личните Ви данни във връзка с издаване на счетоводни документи по извършени плащания на база договорни отношения помежду ни.

След изтичането на сроковете, вписани в нормативните актове и в съответните закони в Република България, и в случай че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава.

Съмър 656 ЕООД Ви уведомява, в случай че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на договора, легитимните интереси на Съмър 656 ЕООД или друго.

Съмър 656 ЕООД съхранява Вашите личните данни, които е задължено да пази по силата на приложимото законодателство за съответния срок.

Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност на личните данни?

За всички промени в тази Политика за поверителност на личните данни, декларираме, че ще публикуваме кратко съобщение в секцията „новини“ на https://summer656.com с най-важните акценти на промените.

Какви видове „бисквитки“ използваме и с каква цел?

Бисквитките (cookies) са малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър посредством Вашия уеб браузър при посещение на уеб страницата на Съмър 656 ЕООД на адрес https://summer656.com.

Бисквитките не могат да бъдат използвани като преносител на вируси, а също така чрез тях не можем да получим достъп до Вашия харддиск. Затова ние не можем да четем каквато и да е информация на Вашия харддиск дори и там да се съхраняват бисквитки.

Бисквитките, използвани в https://summer656.com, не събират Вашите лични данни или друг тип лична информация, като също така по никакъв начин не вредят на Вашия компютър, таблет или мобилен телефон. Целта, с която нашият сайт използва бисквитки, е да ни помогне да Ви осигурим оптимално използване на интернет и от друга страна да подобри ефективността и функционалността на сайта.

Тази част от нашата политика за поверителност Ви осигурява ясна и изчерпателна информация за бисквитките, които използваме, и целите, за които се използват. 

Каква е информацията, която ще бъде запазена от бисквитката?

Обикновено бисквитката запазва: Името на уебсайта, от която е дошла; Колко дълго бисквитката ще остане на вашия компютър или телефон; Стойност – обикновено произволно генериран уникален номер.

Колко дълго остават бисквитките на вашия компютър?

Сесийни бисквитки – тези бисквитки траят до затваряне на браузъра. Те не се запазват на вашия твърд диск. Обикновено се използват за проследяване на страниците, които посещавате, за да може да се персонализира информацията за Вас за това посещение.

Постоянни бисквитки – тези бисквитки се съхраняват на вашия твърд диск, докато ги изтриете или изтече срокът им. Те могат да се използват например за запомняне на вашите предпочитания, когато посетите сайта.

Приемане: Чрез използването на този уеб сайт Вие се съгласявате, че https://summer656.com може да постави бисквитки във Вашия компютър или мобилно устройство.

Как използваме бисквитките?

Бисквитки на страниците на https://summer656.com изпълняват важни функции, те са начин за регистриране на предпочитаните настройки на потребителя при ползването на дадения сайт и осигуряват персонализирано и по-добро уеб съдържание. Те ни идват на помощ, за да разберем как уеб сайта ни се използва от посетителите. А стигайки до тази информация, можем да оптимизираме това, което правим онлайн. Тези бисквитки могат да ни кажат времето и продължителността на ползване, както и да предоставят информация за начина, по който посетителите навигират в уеб сайта.

Важно е да отбележим още веднъж, че бисквитките не събират Вашата лична информация. Ето защо нашият маркетинг екип, който работи с инструментите за уеб анализи, не би могъл да ви идентифицира лично. Важното в случая са получените факти от типа: колко време е необходимо за зареждането на дадена уеб страница или какъв е типът информация, търсен най-много от посетителите, също така времето и продължителността на ползване, както и предоставената информация за начина, по който посетителите навигират в уеб сайта. Тези бисквитки са ни от полза и тогава когато част от нашия уеб сайт не работи правилно. В тези случаи т.нар. cookies, ни позволяват да локализираме проблема и след това да го отстраним.  

Видове бисквитки, които https://summer656.com използва:

 • Собствени бисквитки. Основната функционалност на сайта ни в по-голямата си част зависи от бисквитките, поставени от нас. Те включват също и уеб аналитични бисквитки, които ни помагат, за да определим колко посетители посещават уеб сайта и колко често, също така за да съхраняваме предпочитанията на нашите потребителите, да проследяваме пътя и активността им в нашия уеб сайт и не на последно място за съхранение на елементите, избрани от клиентите на сайта.
 • Бисквитки от трети страни. Това са бисквитките, поставени от трети страни – наши избрани партньори, с които работим. Те също не събират и не изпращат никаква лична информация за Вас. Онлайн въпросници или чат на живо, чрез който да получите отговор на всичките си въпроси – това са някои от полезните услуги, които те активизират. Рекламните мрежи, с които работим също могат да поставят бисквитки, чрез които да си набавят полезна информация, която ще им помогне да позиционират нашите онлайн реклами на най-подходящите места.
 • Бисквитки на социални мрежи Чрез социални мрежи като Facebook и Twitter можете да споделите дадени страници на нашия уеб сайт. В тези случаи е добре да знаете, че подобни социални мрежи поставят свои собствени бисквитки, които ние не контролираме. Ето защо бихте могли да проверите техните уеб сайтове, за да разберете повече за политиката им за бисквитките.

Управление на бисквитките.

Най-популярните уеб браузъри Ви позволяват да управлявате бисквитките. Можете да изберете да приемете или отхвърлите всички бисквитки, или само специфични видове, но това може да повлияе негативно на функционалността на сайта, както и до невъзможност да използвате пълните му функционалности.

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент 2016/679 на ЕС (GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

 • Правото на достъп до личните данни, които Съмър 656 ЕООД обработва за Вас и да получите копие от тях;
 • Правото да искате от Съмър 656 ЕООД корекция, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на Вашите личните данни, като изпратите имейл до: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
 • Правото да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни в определените от закона и Регламента случаи;
 • Правото да искате заличаване, т.е. изтриване, на Вашите лични данни от Съмър 656 ЕООД, в случай че са налице условия за това;
 • Правото да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти и услуги;
 • Правото да възразите срещу предоставянето на личните Ви данни на трети лица, като изпратите имейл до: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
 • Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие Вашите лични данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие, като изпратите имейл на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
 • Правото да отправите заявка за преносимост на Вашите личните данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
 • Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставки за това.

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на Вашите лични данни.

Какво означава всяко от изброените права?

Право на достъп до Вашите лични данни

Това право Ви дава възможност да получите информация относно данните, които идентифицират администратора и неговия представител, целите на обработването на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, данни за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, както и информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

Данните не се предоставят, когато физическото лице, за което се отнасят, вече разполага с тях или в закон съществува изрична забрана за предоставянето им.

Право на коригиране, блокиране, заличаване на лични данни

Право по всяко време да поискате от администратора да коригира, блокира или заличи лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и право да поискате от администратора да уведоми третите лица, на които са били предоставени личните данни, за всяко коригиране, блокиране или заличаване което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

 

Право на възражение

Право на възражение пред администратора срещу обработването на личните данни на физическото лице при наличие на законово основание за това, както и срещу обработването и предоставянето на трети лица на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг.

Право на преносимост

Когато обработването на лични данни става по автоматичен начин, Вие имате правото да получавате отнасящите се до Вас лични данни, които сте предоставили на администратора, в структуриран, широко използван, пригоден за машинно четене и оперативно съвместим формат и да ги предавате на друг администратор.

Това право следва да се прилага, когато субектът на данни е предоставил личните данни въз основа на собственото си съгласие или обработването е необходимо поради договорно задължение. Правото не следва да се прилага, когато обработването се базира на правно основание, различно от съгласие или договор. Поради самото си естество, това право не следва да бъде упражнявано по отношение на администратори, обработващи данни в изпълнение на обществените си задължения. Ето защо това право не следва да се прилага, когато обработването на личните данни е необходимо за спазване на правно задължение, на което е подчинен администраторът, или за изпълнение на задача от обществен интерес, или при упражняване на официално правомощие, предоставено на администратора. Правото на субекта на данни да предава или получава отнасящи се до него лични данни не поражда задължение за администраторите да възприемат или поддържат технически съвместими системи за обработване. Когато в определен пакет от лични данни е засегнат повече от един субект на данни, правото личните данни да бъдат получавани следва да не засяга правата и свободите на други субекти на данни в съответствие с настоящия регламент.

Право да отправите жалба или молба до Комисия за защита на личните данни

В случай на нарушаване на Ваши правата, Вие имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му. При нарушаване на правата Ви имате право да обжалвате действия и актове на администратора по съдебен ред или пред Върховния административен съд. Съдът не може да бъде сезиран, ако има висящо производство пред Комисията за същото нарушение или решение на КЗЛД относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда.

Какъв е обхватът на Политиката за поверителност на личните данни на Съмър 656 ЕООД?

Политиката за поверителност на личните данни обхваща всички продукти и услуги, предлагани от Съмър 656 ЕООД. От тази политика се изключват продуктите и услугите с отделни декларации за поверителност, които не включват настоящата Политика за поверителност на личните данни.

Политиката за поверителност на личните данни не обхваща продукти и услуги, предлагани от други фирми или физически лица, включително продукти, услуги или уеб сайтове, които може да Ви бъдат показани в резултатите от търсене, уеб сайтове, които може да включват продукти и услуги на Съмър 656 ЕООД, или други уеб сайтове, към които има връзки към продукти и услуги на Съмър 656 ЕООД.

Политиката не обхваща информационните практики на други фирми и организации, които рекламират продуктите и услугите на Съмър 656 ЕООД и които може да използват „бисквитки“, пикселни маркери и други технологии за показване и предлагане на подходящи реклами.

Сигурност

Съмър ЕООД предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

SSL технология за шифроване

Нашият сайт https://summer656.com използва Secure Socket Layer (SSL) технология за кодиране на данни, което защитава информацията, която изпращате към него.

Rapid SSL сертификатът е криптографски протокол на компанията Rapid SSL, осигуряваща защитен пренос на данни по интернет. Той се използва за създаването на сигурна връзка между клиент и сървър. Въпросите за сигурността в интернет са от голямо значение за клиентите. За да споделят поверителна информация, посетителите трябва да знаят, че може да се вярва на уебсайта.

Rapid SSL осигурява основно ниво на безопасност на посетителите на сайта с помощта на протокола HTTPS, иконата за заключено-затворено, и статичен знак за доверие, които са изтеглени и се показват на нашия сайт.

Този тип технология Ви защитава от това Вашите данни да бъдат прихванати от някой друг освен от нашия сайт, докато те се предават към нас.

Освен това, работим усилено, за да гарантираме, че нашият уеб сайт е защитен и, че отговаря на стандартите на индустрията.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Адрес:
България, София 1715
ж.к. Младост 4, бл. 463 (партер)

office@summer656.com
тел.: 02/444 79 97
GSM: 0888 246 156

sun

При въпроси сме на Ваше разпложение:Връзка с нас:

Контакти:

                 © 2021 СЪМЪР 656, Всички права запазени.